Najveći nasad jabuke u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Najveći nasad jabuke u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Podignut na 40 hektara po uzoru na napredna voćarska područja poput sjeverne Italije (Južnog Tirola), Austrije, Njemačke. Nasad je intenzivan, s oko 3300 stabala, uzgojnog oblika usko, vitko vreteno, visine do 2,7 m - „na dohvat ruke“ i prosječnim urodom od 15 kilograma po stablu. Također je podignut i novi nasad u Ivankovu na 35 hektara ...

Proizvodnja i prodaja žitarice soja i uljana repica Proizvodnja i prodaja žitarice soja i uljana repica

Tvrtka je usmjerena na sjemensku proizvodnju u kojoj surađuju s poznatim hrvatskim i svjetskim tvrtkama na tom području. Okosnicu čine žitarice, soja i uljana repica za prodaju, ali i vlastitu reprodukciju. Tako smanjuju cijenu repromaterijala i ukupne troškove proizvodnje ...

Dorada i pakiranje sjemenskih žitarica za prodaju Dorada i pakiranje sjemenskih žitarica za prodaju

Osim proizvodnje, tvrtka dorađuje sjeme žitarica te pakira za tržište i vlastite potrebe. Struka i primjena modernih tehologija u obradi tla, njegovoj zaštiti i njezi usjeva nije moguća bez mehanizacije. Stoga prevladava mehanizacija John Deere, pa u optimalnim rokovima mogu odraditi sve faze proizvodnje, od sjetve do žetve...

Dorada i pakiranje sjemenskih žitarica za prodaju Dorada i pakiranje sjemenskih žitarica za prodaju

Osim proizvodnje, tvrtka dorađuje sjeme žitarica te pakira za tržište i vlastite potrebe. Struka i primjena modernih tehologija u obradi tla, njegovoj zaštiti i njezi usjeva nije moguća bez mehanizacije. Stoga prevladava mehanizacija John Deere, pa u optimalnim rokovima mogu odraditi sve faze proizvodnje, od sjetve do žetve...

Dorada i pakiranje sjemenskih žitarica za prodaju Dorada i pakiranje sjemenskih žitarica za prodaju

Osim proizvodnje, tvrtka dorađuje sjeme žitarica te pakira za tržište i vlastite potrebe. Struka i primjena modernih tehologija u obradi tla, njegovoj zaštiti i njezi usjeva nije moguća bez mehanizacije. Stoga prevladava mehanizacija John Deere, pa u optimalnim rokovima mogu odraditi sve faze proizvodnje, od sjetve do žetve...

VRT NaslovnaJecam hrvatska

Ječam Titan

 • ozimi višeredni ječam
 • sorta izvrsne otpornosti na polijeganje
 • selekcioniran na Poljoprivrednom institutu Osijek
 • visokorodna sorta s potencijalom rodnosti većim od 11 t /ha, namjenjena potrebama stočarstava
 • stabljika mu je niska (oko 80 cm), vrlo čvrsta i elastičana, uz odliku izvrsne otpornosti na polijeganje
 • klas mu je višeredan, polurastresit, povijen u vrijeme formiranja zrna
 • zrno mu je osrednje krupoće (masa 1000 zrna oko 43 grama), dobro formirano (hektolitarska masa zrna 65-68 kg), dobro ujednačeno za višerednu odliku ječma (oko 80%) s fino navoranim pljevicama
 • srednjerana sorta, 3-4 dana ranijeg klasanja u odnosu na sortu Lord
 • tolerantan je na najrasprostranjenije bolesti ječma, a vrlo dobro podnosi zimske nepogode i sušu


Titan se odlikuje visokim i stabilnim urodomzrna, te izvrsnom otpornosti na polijeganje. Visoke i stabilne urode zrna (i više od 8,5 t/ha) postiže pri sklopu od 700 do 850 klasova /m2, koji se najlakše ostvaruje sjetvom od 350-400 klijavih zrna /m2 na dubinu od 4-5 cm u optimalnom roku sjetve od 1. do 20. listopada.Sličnih je zahtjeva prema tlu, klimi i agrotehnici poput OS-sorti dvorednog ječma , uz malo oprezniju gnojidbu dušikom.

Ječam Zlatko

 • ozimi dvoredni ječam
 • ranozrela sorta pogodna kao predkultura za postrnu sjetvu
 • selekcioniran na Poljoprivrednom institutu Osijek
 • visokorodna sorta s potencijalom rodnosti većim od 10.3 t/ha, vrlo visokog uroda zrna I. klase, namjenjen je potrebama stočarstva, ljutske prehrane, a odlikuje se povećanim sadržajem β-glukana u zrnu
 • stabljika mu je niska (84-89 cm), čvrsta i elastična vrlo dobre otpornosti na polijeganje
 • dvorednog je, polurastresitog i povijenog klasa s 32-34 fertilna klasića
 • dugačkog je osja koje se lako odvaja od obuvenca u vrijeme žetve
 • zrno mu je okruglasto, vrlo krupno (masa 1000 zrna od 46 do 50 grama), dobro formirano ( hektolitarska masa zrna iznad 70 kg) s fino navoranim pljevicama svijetložute boje
 • nabusava u tipu semiprostratum
 • ranozrela je sorta vrlo dobre otpornosti na sušu
 • tolerantan je na najrasprostranjenije bolesti ječma
 • sorta priznata u Republici Kosovo
 • sorta na EU katalog sorti

Zlatko je, u usporedbi sa sortom Rex, 3-5 dana raniji u klasanju, ima višu hektolitarsku masu zrna i veći udjel zrna I. klase. Sličnih je zahtjeva prema tlu, klima i agrotehnika kao i sorta Rex. Najpovoljniji proizvodni skop sorte Zlatko od 850-950 klasova/m2 najlakše se postiže sjetvom 450 klijavih zrna po m2 u optimalnom roku sjetve od 1. do 20. listopada i uz pravilnu primjenu ostalih agrotehničkih mijera.

Ječam Rex

 • ozimi dvoredni ječam
 • sorta stabilnog uroda i kvalitete zrna
 • selekcioniran na Poljoprivrednom institutu Osijek
 • visokorodna sorta s potencijalom rodnosti većim od 10 t/ha
 • namjenjen je prvenstveno potrebama stočarstava, te za potrebe industrije piva i slada
 • nižeg je habitusa rasta (oko 85-90 cm),  vrlo dobre otpornosti na polijeganje
 • dvorednog je rastresitog klasa, nutans tipa s  s 30-34 fertilnih klasića
 • obuvenac mu završava osjem koje se u punoj zriobi lagano odvajaju od zrna
 • zrno mu je okruglasto (masa 1000 zrna od 45 do 50 grama), dobro formirano ( hektolitarska masa zrna67-70 kg) s fino navoranim pljevicama svijetložute boje
 • ima dobru otpornost prema niskim temperaturam
 • ranozrela je sorta vrlo dobre otpornosti na sušu
 • tolerantan je na najrasprostranjenije bolesti ječma
 • sorta priznata u Republici Kosovo
 • sorta na EU katalog sorti

Visoke i stabilna urode zrna postiže u sklopu od 800 do 950 klasova/m3, koje nalakše ostvaruje sjetvom 400-450 klijavihzrna po m2 u optimalnom roku sjetve od 01. do 20. listopada na plodnim tlima i u intenzivnoj proizvodnji.

VRT NaslovnaJecam hrvatska